Departamente

IT

Asigura suportul informatic al tuturor activitatilor desfasurate in cadrul institutiei. Realizeaza prezenta institutiei pe internet si derularea programului de Educatie Medicala Continua online. Asigura mentenanta echipamentelor informatice si a retelelor de comunicatii din cadrul Colegiului

Financiar contabil și administrativ

Asigură asistența juridică curentă în domeniul financiar-contabil a Colegiului Medicilor din Municipiul București. Gestionează patrimoniul și ține evidența financiar-contabilă. Centralizează cotizațiile și celelalte venituri. Fundamentează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Fundamentează și propune Biroului executiv necesarul de personal de execuție.

Acreditări și avizări

Impunerea unor standarde și criterii de asigurare a calității actului profesional. Asigură împreună cu structurile de specialitate din Ministerul Educației Nationale si Ministerul Sanatatii verificarea, validarea și echivalarea calificării membrilor săi. Participă la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare și echivalare a diplomelor, specialităților, competențelor și gradelor profesionale. Participă în comisiile centrale de acreditări. Propune și avizează metodologia de acreditare a medicilor și a unităților medico-sanitare.

Jurisdicție profesională, litigii și deontologie medicală

Investighează reclamațiile și sesizările legate de nerespectarea deontologiei profesionale, întocmește dosarul de investigație disciplinară,susține acțiunea disciplinară în fața comisiei de disciplină. Urmărește și controlează respectarea de către medici a Codului de deontologie medicală, analizează evoluția normelor deontologice în practica europeană și internațională. face propuneri de modificare a Codului de deontologie medicală.

Profesional-științific și învățământ

Urmărește și controlează în activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor din Municipiul București, prin programe de educație continuă, specializare, stabilirea și creșterea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calității actului medical în unitățile sanitare.

Economico-social și asigurări sociale de sănătate

Susține interesele economice și sociale ale corpului profesional din Municipiul București, adaptându-le în permanență condițiilor existente în plan național și internațional. Reprezintă medicii care lucrează în sistemul de asigurări de sănătate, urmărind apărarea drepturilor, intereselor și a demnității profesiunii de medic, precum și eliminarea oricărui fel de ingerințe în exercitarea actului profesional.

Imagine, relații interne și externe

Realizeaza legăturile dintre Colegiul Medicilor din Municipiul București și structurile guvernamentale, neguvernamentale, județene, naționale sau internaționale. Relația cu publicul și mass-media se asigură prin intermediul unui purtător de cuvânt sau al președintelui acestei comisii.

Studii și strategii de dezvoltare

Analizează situația personalului și a serviciilor medicale, în funcție de nevoi, propune obiective strategice, programe și proiecte de dezvoltare și restructurare a activității Colegiului Medicilor din Municipiul București. Planifică realizarea programelor, monitorizează și realizează proiecte. Elaborează informări și sinteze pentru Biroul executiv și Consiliul municipal.