De la simptom la diagnostic în practica medicală - cazuri clinice

Marti 2 aprilie 2016, Carte de Camelia Diaconu

Cartea DE LA SIMPTOM LA DIAGNOSTIC îN PRACTICA MEDICALă - CAZURI CLINICE, coordonator Camelia Diaconu, apărută la Editura ALL în aprilie 2016, s-a născut din dorința de a aduce în atenția lumii medicale o abordare practică, interesantă, captivantă și instructivă a strategiilor diagnostice folosite actualmente în practica medicală. Cartea conține 35 de prezentări de cazuri clinice ale unor bolnavi cu patologie diversă și complexă, diagnosticați și tratați în clinicile și spitalele din România, și reflectă unul dintre cele mai dificile procese, acela de a stabili un diagnostic corect și complet.

Majoritatea cărților medicale descriu detaliat diversele patologii, însă foarte puține prezintă modalitatea practică, individualizată, de abordare diagnostică, de la prezentarea pacientului la camera de gardă până la stabilirea diagnosticului pozitiv. Pentru asigurarea coerenței și unității lucrării, prezentarea fiecărui caz clinic urmează etapele bine cunoscute: simptomatologie, date anamnestice, elementele examenului obiectiv, investigații paraclinice, diagnosticul pozitiv, probleme de diagnostic diferențial, tratament, evoluție, încheindu-se cu date de actualitate din literatura științifică medicală, referitoare la patologia prezentată.

Cazurile expuse oferă posibilitatea tinerilor medici de a explora și anticipa dilemele clinice, de a-și dezvolta propria abordare diagnostică și terapeutică. O parte din patologia descrisă în carte este destul de rară sau mai puțin obișnuită, însă tocmai acesta este unul dintre rolurile cărții, de a sublinia faptul că patologiile rare există și că trebuie cunoscute. Cazurile sunt prezentate în așa fel încât să trezească interesul și entuziasmul nu numai al studenților și tinerilor rezidenți, dar și al medicilor seniori, în rezolvarea problemelor clinice.

Din colectivul de autori fac parte medici de diverse specializări: medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, medicină de urgență, chirurgie generală, chirurgie plastică, neurologie, reumatologie, neurologie, anatomie patologică etc. Cartea deține toate argumentele pentru a fi o lectură foarte utilă, antrenantă și necesară atât tinerilor medici, studenți sau rezidenți, cât și medicilor cu experiență, de diverse specializări, având în vedere diversitatea afecțiunilor prezentate.