Cabinete medicale individuale

Cabinetul medical individual poate fi înființat doar de către medicul care își va desfășura activitatea în respectiva unitate, întrucât această formă de organizare nu are personalitate juridică distinctă ci funcționează ca persoană fizică, fiind formă de exercitare liberală a profesiei medicale.

In cabinetul medical individual își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal

Procedura înființării cabinetului medical individual

 1. Medicul solicitant trebuie să se prezinte la Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB), cu următoarele acte:
  1. Dovada de deținere a spațiului (comodat, act de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, donație etc.). Se vor anexa schița spațiului (cu numerotarea camerelor componente) — copii;
  2. Dacă spațiul respectiv se află într-o locație unde locuiesc sau își desfășoară activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al asociației de locatari, al conducerii întreprinderii etc.) — copie;
  3. Notificare eliberarată de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;
  4. Certificatul de membru CMR al medicului titular. Cabinetul poate fi avizat numai pentru specialitățile și atestatele de studii complementare (competențele și supra specializările) menționate în certificat — copie;
  5. Taxa de avizare: echivalentul în lei a 100 Euro (pentru fiecare specialitate – în cazul în care există mai multe specialități), plătibil în lei, la cursul zilei, la casieria CMMB (conform dispoziției de încasare emisă de departamentul Avizări-Acreditări la depunerea dosarului) + copie după chitanță;
  6. Dovada achitării cotizației la zi către CMMB pentru medicul titular — copii;
  7. Cerere tip completată în momentul depunerii actelor (modelul se găsește la CMMB).Nu se primesc dosare incomplete.După depunerea actelor, CMMB vă va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspecției. La această inspecție se verifică existența dotării minime. În termen de maxim 15 de zile lucrătoare (respectiv în termen de 5 zile lucrătoare – pentru avizele efectuate cu taxă de urgență), CMMB vă va anunța definitivarea certificatul de avizare a înființării cabinetului medical individual, din acel moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediu.
 2. Cu certificatul eliberat de către CMMB și cu celelalte acte enumerate mai jos, solicitantul se va prezenta la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, pentru înscrierea în Registrul unic al cabinetelor medicale.
  1. Cerere tip – se completează la DSPMB;
  2. Actul de spațiu (contract de comodat sau de închiriere sau de proprietate) — copie;
  3. Certificatul de membru CMR al medicului titular — copie;
  4. Certificatul de Avizare al cabinetului medical individual eliberat de către CMMB — original.

După înființare, mai multe cabinete medicale individuale se pot asocia sau grupa.