Cabinete medicale individuale asociate

Mai multe cabinete medicale individuale deja înființate se pot asocia în scopul exercitării în comun a activității și asigurării accesului permanent al pacienților la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate își păstrează drepturile și responsabilitățile individuale prevazute de lege.

Cabinetele medicale din cadrul asocierii își păstrează individualitatea în relațiile cu terții.

Asocierea poate avea un nume propriu, altul decât cel al medicilor titulari ai cabinetelor medicale individuale.

Procedura asocierii cabinetelor medicale

 1. Încheierea unui contract de asociere între medicii titulari ai cabinetelor medicale individuale, înregistrat la administrația financiară, care va cuprinde obligatoriu:
  1. părțile contractului
  2. obiectul și scopul asocierii
  3. sediul profesional al cabinetelor medicale asociate
  4. coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator
  5. durata contractului și modalitățile de încetare a acestuia
 2. Depunerea la Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) a unui dosar cuprinzând:
  1. Certificatele de înregistrare ale cabinetelor medicale individuale — copii
  2. Contractul de asociere — 2 copii
  3. Cerere tip (modelul se găsește la CMMB). În termen de 15 zile lucrătoare, CMMB vizează un exemplar din contractul de asociere și emite Certificatul de avizare al grupării.
 3. Înregistrarea asocierii la Direcția de Sănătate Publică:
  1. Certificatele de înregistrare ale cabinetelor medicale individuale — copii;
  2. Contractul de asociere vizat de către CMMB;
  3. Certificatul de avizare al asocierii eliberat de către CMMB — în original;
  4. Cerere tip (modelul se găsește la DSPMB).