Vizarea anuală a Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Conform Deciziei nr. 16/24.06.2016 a Colegiului Medicilor din România, de la data de 01.04.2017 certificatele de membru trebuie schimbate conform noului formular, iar viza anuală se va elibera doar pentru perioada de valabilitate a asigurării de răspundere civilă.

Pentru persoanele care doresc viza anuală începând cu data de 01.04.2017, trebuie să se elibereze și noul certificat de membru, certificatul vechi nemaifiind valabil. Pentru noul certificat de membru se vor prezenta următoarele documente:

 1. Cerere personalizată - se completează la sediul CMMB
 2. Dovada punctelor de educație medicală continuă (copie diplome, conforme cu originalul)
 3. Copie asigurare de răspundere civilă - conform cu originalul
 4. Adeverință de la locul actual de muncă (zz-ll-aaaa) - în original
 5. Copie după certificatul de înregistrare a cabinetului la Registrul Unic (pentru C.M.I. sau S.R.L.) - conform cu originalul
 6. Copie CI - conform cu originalul
 7. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) - conform cu originalul
 8. Copie după documentele care să ateste plata la zi a cotizației către CMMB (pentru plăți individuale)
 9. Certificatul de sănătate care va conține viza de la medicul psihiatru și viza medicului de medicina muncii de la unitățile acreditate DSPMB (în cazul pensionării) - în original
 10. Copie după Decizia de pensie (în cazul pensionării) - conform cu originalul
 11. Certificat de membru vechi - în original

Medicii care au certificatul de membru in formatul nou si care au nevoie doar de AVIZUL ANUAL privind exercitarea profesiei de medic, pot depune cererea de viza (descarca aici) impreuna cu copia asigurarii de raspundere civila și dovada punctelor de educație medicală continuă, astfel:

1. Pe e-mail la adresa: vize@cmb.ro
2. Prin Posta Romana la adresa: Str. Avram Iancu nr. 1 sector 2 Bucuresti
3. Prin fax la numarul: 021 315-1226
4. Personal la sediu CMMB

Medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare vor depune în plus și Certificatul de sănătate tip A5 care va conține obligatoriu viza medicului psihiatru cu mențiunea "apt să lucreze în domeniul sanitar" și viza medicului de medicina muncii cu mențiunea "apt să lucreze în specialitatea..." (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate). Obligativitatea depunerii certificatului de sănătate este prevazută în Decizia nr. 4/2008 a Consiliului National al CMR actualizată prin Decizia 1/2014 a Consiliului National al CMR.