Societăți civile medicale

Societatea civilă medicală se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai multi medici asociați.

Societatea civilă medicală nu are personalitate juridică. Ea este reprezentata în relațiile cu terții de către un reprezentant desemnat prin hotărâre a adunării asociaților.

Societatea civilă medicală poate fi avizată doar în specialitățile medicilor asociați.

Procedura înființării unei societăți civile medicale

 1. Încheierea Contractului de societate civilă între medicii asociați, care va cuprinde obligatoriu:
  1. părțile contractului de societate, scopul și obiectul acestuia;
  2. sediul profesional al societății civile medicale;
  3. patrimoniul social al societății civile medicale, cu indicarea aportului fiecărui medic societar, constând în bunuri mobile și imobile ori în munca medicilor societari;
  4. organul de conducere al societății civile medicale și precizarea funcțiilor membrilor acestuia;
  5. durata contractului de societate și modalitățile de încetare a acestuia.
 2. Încheierea Statutului de societate civilă medicală, conținând detaliile de organizare și funcționare
 3. Prezentarea la Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB), cu următoarele acte:
  1. Certificatele de membru CMR ale medicilor asociați -- copie
  2. Contractul de societate civilă medicală -- 2 copii
  3. Statutul Societății Civile Medicale -- 2 copii
  4. Dovada de deținere a spațiului (comodat, act de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, donație etc.). Se vor anexa Schița spațiului (cu numerotarea camerelor componente) -- copii
  5. Dacă spațiul respectiv se află într-o locație unde locuiesc sau își desfășoară activitatea alte persoane fizice sau juridice, este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al asociației de locatari, al conducerii Întreprinderii etc.) -- copie
  6. Taxa de avizare: echivalentul în lei a 100 Euro pentru fiecare specialitate, plătibil în lei, la cursul zilei, la casieria CMMB (conform Dispoziției de încasare emisă de departamentul Avizări-Acreditări la depunerea dosarului) + copie după chitanță
  7. Dovada achitării cotizațiilor la zi către CMMB (pentru medicii asociați) -- copii
  8. Cerere tip completată în momentul depunerii actelor (modelul se găsește la CMMB).

  Nu se primesc dosare incomplete.

  După depunerea actelor, CMMB vă va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspecției. La această inspecție se verifică existența dotării minime.

  În termen de maxim 30 de zile lucrătoare (respectiv în termen de 7 zile lucrătoare - pentru avizele efectuate cu taxă de urgență), CMMB vizează un exemplar din contractul societate civilă și din statul, emite certificatul de avizare a înființării Societății Civile Medicale și vă va anunța definitivarea actelor, din acel moment acestea respectiv putând fi ridicate de la sediu.

 4. Prezentarea la DSPMB, cu Certificatul eliberat de către CMMB și cu celelalte acte enumerate mai jos, pentru înscrierea în Registrul unic al cabinetelor medicale:
  1. Certificatele de membru CMR ale medicilor asociați -- copie
  2. Actul de spațiu (contract de comodat sau de închiriere sau de proprietate) -- copie
  3. Contractul de societate și Statutul - vizate de către CMMB
  4. Certificatul de Avizare al înființării Societății Civile Medicale eliberat de către CMMB -- în original
  5. Cerere tip - se completează la DSPMB