Vizarea anuală a Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Vizarea anuală este obligatorie pentru toți membrii Colegiului Medicilor din România și constă în aplicarea unei vignete autocolante înseriate, eliberată de Colegiul Medicilor din Municipiul București (prin Departamentul Acreditări și Avizări) pe baza poliței de asigurare pentru greșeli în activitatea medicală (malpraxis) valabilă pentru anul în curs.

Pentru eliberarea vignetei de către CMMB, medicul solicitant va completa o cerere (vezi indicații completare).
Cererea împreună cu o copie a poliței de asigurare pentru greșeli în activitatea medicală (malpraxis) valabilă pentru anul în curs:

  1. vor fi depuse personal la sediul Colegiului Medicilor Bucuresti, sau
  2. vor fi trimise:
    • prin fax, la numărul 021 315 1226
    • prin e-mail, la adresa vize (@) cmb.ro, sau
    • prin poșta, pe adresa Str. Avram Iancu Nr. 1, sector 2, București, cod 024014

Vigneta autocolantă va putea fi ridicată de la sediul CMMB sau trimisă prin poștă, în funcție de opțiunea exprimată de medic în momentul completării cererii, în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor necesare (în lunile ianuarie, februarie, martie).

Vigneta autocolantă va fi aplicată de medic pe verso-ul Certificatului de membru, în spațiile special prevăzute în acest scop.

Medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare vor depune în plus și Certificatul de sănătate tip A5 care va conține obligatoriu viza medicului psihiatru cu mențiunea "apt să lucreze în domeniul sanitar" și viza medicului de medicina muncii cu mențiunea "apt să lucreze în specialitatea..." (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate). Obligativitatea depunerii certificatului de sănătate este prevazută în Decizia nr. 4/2008 a Consiliului National al CMR actualizată prin Decizia 1/2014 a Consiliului National al CMR.

În cazul în care medicul solicitant nu a primit vigneta (din motive legate de transportul prin poșta sau alte evenimente care nu sunt de competența CMMB), acesta poate solicita eliberarea unei alte vignete.

Vigneta are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. Dupa cel puțin 11 luni de la emiterea ultimei vignete medicul va solicita eliberarea unei noi vignete conform metodologiei expuse anterior.