Vizarea anuală a Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Vizarea anuală a certificatelor se face pe baza urmatoarei metodologii:

 1. Viza anuală constă în aplicarea unei vignete autocolante înseriate, eliberată de Colegiul Medicilor pe baza poliței de asigurare pentru greșeli în activitatea medicală valabila pentru anul în curs
 2. Vigneta autocolantă va fi aplicată pe verso-ul certificatului, în spațiile special prevăzute.
 3. Obținerea vizei anuale pe baza unei cereri (vezi indicații completare) și a unei copii după polița de asigurare pentru greșeli în activitatea medicală (malpraxis) valabila pentru anul în curs
 4. Cererile și copia după poliță pot fi depuse la Colegiul Medicilor din Municipiul București:
  • prin fax, la numărul 021 315 1226
  • prin e-mail, la adresa vize (@) cmb.ro
  • prin poșta, pe adresa Str. Avram Iancu Nr. 1, sector 2, București, cod 024014
  • personal, în cutia special amenajată de la sediul CMMB

În cerere, solicitanții vor menționa modalitatea prin care doresc să le parvină vignetele, respectiv prin poștă sau prin ridicarea personală de la sediul CMMB.

Medicii care au împlinit vârsta pensionării vor depune după aceeași metodologie și copie după certificatul medical tip A5. Începând cu anul 2014, certificatul trebuie sa aibă şi viza medicului de medicina muncii, cu menţiunea: "apt să lucreze în specialitatea..." (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănatate) - în conformitate cu Decizia CMR 4/2008 actualizata de Decizia CMR 1/2014.

Pe baza documentelor depuse, personalul de la Departamentul Avizări-Acreditări va elabora vigneta autocolantă înseriată.

Vigneta va fi trimisă prin poștă pe adresa declarată de solicitant sau va putea fi ridicată de la sediul CMMB după trecerea a 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor.

În cazul în care medicul solicitant nu a primit vigneta (din motive legate de transportul prin poșta sau alte evenimente care nu sunt de competența CMMB) medicul poate solicita eliberarea unei alte vignete.

Vigneta are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. Dupa expirarea a cel puțin 11 luni de la emiterea ultimei vignete, medicul poate solicita, conform metodologiei expuse anterior, eliberarea vignetei valabilă pentru perioada de 1 an următoare.