Home
  Avizari si acreditari
Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania

  Extras din Legea 95/2006

EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC

Persoane care pot exercita profesia de medic pe teritoriul Romaniei (art. 370)

a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005;
e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;
f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de catre unul dintre statele prevazute la lit. b).

Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre persoanele care indeplinesc urmatoarele conditi (art. 379):
(1) Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute la art. 370 care indeplinesc urmatoarele conditii:
g) detin un titlu oficial de calificare in medicina;
h) nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de prezenta lege;
i) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
j) sunt membri ai Colegiului Medicilor din Rom?nia;
k) prin exceptie de la lit. d), in caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii, medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 lit. b), d) sau f) trebuie sa instiinteze Ministerul Sanatatii Publice cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medicale pe teritoriul Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la Colegiul Medicilor din Romania.
(2) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, precum si medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 lit. c) si e), exercita profesia de medic cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor din Romania


Extras din Legea 95/2006

AVIZAREA ANUALA A CERTIFICATULUI DE MEMBRU


Medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 exercita profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv

Formular pentru solicitarea vizei anuale a Certificatului de membru CMR (format pdf, descarcabil)

Directia de Sanatate publica nu mai elibereaza Autorizatii de libera practica, acestea nemaifiind necesare conform noii legislatii


MEDICII LA VARSTA PENSIONARII

(1) Medicii se pensioneaza la varsta prevazuta de lege.
(2) In unitatile sanitare publice, medicii membri titulari si corespondenti ai Academiei Romane, profesori universitari si cercetatori stiintifici gradul I, doctori în stiinte medicale, care desfasoara activitati medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicala pana la împlinirea vârstei de 70 de ani.
(3) Medicii care au depasit limita de varsta prevazuta la alin. (1) pot profesa în continuare în unitati sanitare private. Desfasurarea activitatii se face în baza certificatului de membru si a avizului anual al Colegiului Medicilor din România eliberat pe baza certificatului de sanatate si a asigurarii de raspundere civila, pentru greseli în activitatea profesionala, încheiata pentru anul respectiv.
(4) In cazul unitatilor sanitare publice care înregistreaza deficit de personal medical, precum si al unitatilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii isi pot continua activitatea peste varsta de pensionare prevazuta de lege. Criteriile de mentinere în activitate în aceste situatii se stabilesc prin norme aprobate prin hotarâre a Guvernului.
(5) Medicii detinuti sau internati din motive politice, aflati în situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, în activitatea profesionala, pe baza certificatului anual de sanatate. Aceste prevederi se aplica si medicilor care, din motive politice, au fost obligati sa isi intrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-si licenta cu întârziere, ori celor care au fost împiedicati sa isi reia activitatea profesionala.
(6) Medicii care au implinit varsta de pensionare prevazuta de lege nu pot detine functii de conducere în cadrul Ministerului Sanatatii Publice, al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, al autoritatilor de sanatate publica, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al caselor judetene de asigurari de sanatate si a municipiului Bucuresti, precum si în cadrul spitalelor publice si al oricarei alte unitati sanitare publice.

NEDEMNITATI SI INCOMPATIBILITATI


Este nedemn de a exercita profesia de medic (art. 382):
a) medicul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) medicul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarire judecatoreasca sau disciplinara.

Exercitarea profesiei de medic este incompatibila cu (art. 383):
a) calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori de distributie de produse farmaceutice sau materiale sanitare;
b) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea profesiei medicale.

JURAMANTUL LUI HIPOCRATE

La primirea in randurile Colegiului Medicilor din Romania, medicul va depune juramantul lui Hipocrate in formularea moderna (art. 378):

"O data admis printre membrii profesiunii de medic,
Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii.
Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate,
Voi exercita profesiunea cu constiinta si demnitate,
Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatia sacra,
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora,
Voi mentine, prin toate mijloacele, onoarea si nobila traditie a profesiunii de medic,
Colegii mei vor fi fratii mei,
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala,
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!"COMUNICAREA CU CMMB


Pentru medicii cu dociciliul sau locul de munca in Municipiul Bucuresti, Certificatul de membru al CMR se obtine de la sediul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti:

· Adresa: Strada Avram Iancu nr. 1, sector 2
· Departament: Avizari - Acreditari
· Program: de luni pana joi 9:00 - 17:00
· Informatii suplimentare : la telefoanele 310.21.26, 310.21.27 (Departament Imagine)

 

ACTUALIZAREA DATELOR
Dupa primirea Certificatului de membru este necesar ca medicul sa anunte orice modificare survenita in datele cu care figureaza in evidentele CMB. Actualizarea datelor se face in urma unei cereri personalizate de actualizare, eliberata de la Departamentul Imagine, cerere insotita de documentele justificative corespunzatoare:

1. Schimbarea numelui (casatorie / divort); - certificat de Casatorie / Divort
2. Schimbarea domiciliului - copie dupa actul de identitate
3. Modificarea mijloacelor de corespondenta: (nu necesita documente justificative)
§ Telefon fix
§ Telefon mobil
§ Adresa de e-mail
4. Modificarea gradul profesional (obtinerea titlului de medic specialist sau primar); - copie dupa ordinul de confirmare
5. Obtinerea celei de-a doua specializari; - copie dupa ordinul de confirmare
6. Obtinerea de competente / supraspecializari; - copie dupa certificat
7. Obtinerea / modificarea titlului didactic (asistent, conferentiar, etc.); - adeverinta UMF
8. Obtinerea / modificarea titlului in cercetare (asistent cercetare, cercetator, etc.); - adeverinta de la llocul de munca
9. Obtinerea titlului de Doctor in Stiinte Medicale. - copie dupa Diploma de Doctor in Stiinte Medicale
10. Modificarea locului de munca: - Adeverinta de la locul de munca (acest document atesta si continuitatea activitatii medicale in ultimii 5 ani)
11. Copie dupa Asigurarea de Raspundere Civila


INSCRIEREA in CMMB
- acte necesare-

1. Cerere tip - se elibereaza de la Departamentul Imagine
2. Copie dupa diploma de absolvire a facultatii de medicina:
3. Copie dupa Ordinul de confirmare in Rezidentiat (daca este cazul)
4. Copie dupa Ordinul de confirmare a gradului profesional (specialist / primar)
5. Copie dupa Certificatele de Competente, atestate sau supraspecializari obtinute
6. Copie dupa Diploma de Doctor in Stiinte medicale
7. Adeverinta U.M.F. de grad didactic (asistent, profesor, etc)
8. Copie dupa Decizia de cercetator
9. Adeverinta de la locul de munca (functia, vechimea in activitatea medicala, plata cotizatiei CMMB)
10. Copie dupa chitantele sau ordinele de plata a cotizatiei CMMB (pentru persoanele care platesc personal aceasta cotizatie)
11. Certificatul de sanatate tip A5 cu viza Psihiatrie (in original), valabil 3 luni - de la unitatile acreditate de DSPMB
12. Certificatul de cazier judiciar (în original)
13. Copie dupa Buletinul de Identitate / Carte de identitate
14. Copie dupa Certificatul de casatorie / divort - in cazul schimbarii numelui
15. Copie dupa chitanta pentru plata Taxei de inscriere
16. Dosar plic
17. Pentru inscrierea in Colegiu medicii trebuie sa depuna Juramantul profesional. Acesta se orgnizeaza in sesiuni dedicate, in cadru solemn.
18. Medicii care vin prin transfer (din tara sau din strainatate) vor aduce documente doveditoare pentru practica medicala si probitatea profesionala.
a) pentru activitatea medicala: Adeverinta eliberata de angajator cu perioada lucrata si functia
b) pentru probitatea profesionala: Certificat de buna practica eliberat de Colegiul sau autoritatea competenta similara, respectiv Nota de transfer, in cazul in care medicul a fost inscris la un alt Colegiu judetean

Certificatul de membru devine operativ
numai dupa încheierea Asigurarii de Raspundere civila.


ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU AL CMR
- pentru medicii deja inscrisi in CMMB dar care nu au primit Certificatul de membru in forma actuala, valabila din 17.08.2006 -

- acte necesare -

1. Cerere personalizata - se elibereaza la Departamentul Imagine
2. Copie dupa Certificatul de casatorie / divort - in cazul schimbarii numelui
3. Copie dupa Ordinul de confirmare a gradului profesional (rezident/specialist / primar)
4. Copie dupa Certificatele de Competente, atestate sau supraspecializari obtinute
5. Copie dupa Diploma de Doctor in Stiinte medicale
6. Adeverinta U.M.F. de grad didactic (asistent, profesor, etc)
7. Copie dupa Decizia de cercetator
8. Adeverinta de la locul de munca (functia, vechimea în activitatea medicala, plata cotizatiei CMMB)
9. Copie dupa chitantele sau ordinele de plata a cotizatiei CMMB (pentru persoanele care platesc personal aceasta cotizatie)
10. Certificatul de sanatate tip A5 cu viza Psihiatrie ( in original), valabil 3 luni
- de la unitatile acreditate de DSPMB
11. Copie dupa Buletinul de Identitate / Carte de identitate
12. Copie dupa Decizia de pensie - in cazul pensionarii
13. Copie dupa Certificatul de Inregistrare al cabinetului (pentru CMI / SRL)
14. Copie dupa Asigurarea de Malpraxis si copie dupa chitanta platii Asigurarii de Malpraxis

Certificatul de membru devine operativ
numai dupa încheierea Asigurárii de Ráspundere civilá.