Avizări

ATENȚIE: în vederea centralizării punctajelor EMC, vă informăm că începând cu data de 12.12.2016, conform Deciziei nr. 7/07.12.2016 a BEX al CMMB, membrii CMMB sunt obligați să prezinte dovada efectuării numărului de puncte EMC (40 puncte în ultimul an sau 200 puncte în ultimii 5 ani). Continuarea aici.

Înscrierea în CMMB
Actele necesare la prima înscriere în Colegiu. Depunerea juramântului lui Hipocrate.

Eliberarea Certificatelor de Membru CMR
In cazul medicilor deja înscriși în CMMB dar care nu au primit Certificatul de membru în forma actuală, valabilă din 17.08.2006

Vizarea anuală a Certificatului de membru
Obligatorie pentru toți membrii Colegiului Medicilor din România.

Actualizarea datelor
Pentru medicii la care au survenit schimbări ale datelor de stare civilă sau profesionale.

Avizarea înființării cabinetelor medicale
Proceduri de avizare a cabinetelor medicale.

Avizarea activității medicilor pensionari
Proceduri de urmat și acte necesare avizării activității medicilor pensionari.

Eliberarea Certificatului profesional curent (good-standing)
Situații în care este necesară obținerea acestuia. Procedura de eliberare.

Transferul medicilor
Procedura si documentele necesare transferului medicilor.

Exercitarea profesiei de medic în România
Persoanele care pot exercita profesia de medic și condițiile necesare indeplinirii acesteia.