Avizări

Înscrierea în CMMB
Actele necesare la prima înscriere în Colegiu. Depunerea juramântului lui Hipocrate.

Eliberarea Certificatelor de Membru CMR
In cazul medicilor deja înscriși în CMMB dar care nu au primit Certificatul de membru în forma actuală, valabilă din 17.08.2006

Vizarea anuală a Certificatului de membru
Obligatorie pentru toți membrii Colegiului Medicilor din România.

Actualizarea datelor
Pentru medicii la care au survenit schimbări ale datelor de stare civilă sau profesionale.

Avizarea înființării cabinetelor medicale
Proceduri de avizare a cabinetelor medicale.

Avizarea activității medicilor pensionari
Proceduri de urmat și acte necesare avizării activității medicilor pensionari.

Eliberarea Certificatului profesional curent (good-standing)
Situații în care este necesară obținerea acestuia. Procedura de eliberare.

Transferul medicilor
Procedura si documentele necesare transferului medicilor.

Exercitarea profesiei de medic în România
Persoanele care pot exercita profesia de medic și condițiile necesare indeplinirii acesteia.